Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin zbiornika Częstocice

REGULAMIN

połowów wędkarskich
PZW Okręg w Kielcach "Staw Częstocice"
obowiązujący od 01.05.2014 r.  1. Wprowadza się wymiary i limity ochronne dla:

Amur do 50 cm
Szczupak do 60 cm
Karaś Złocisty do 30 cm
Karp do 40 cm
Lin do 30 cm
Pozostałe gatunki ryb zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.

Wprowadza się limity dzienne połowu:

Amur 1 szt – zamiennie z Karpiem
Karp 1 szt – zamiennie z Amurem

Karaś Srebrzysty 4 szt – zamiennie ze Złocistym
Karaś Złocisty 4 szt – zamiennie ze Srebrzystym


2. Złowione ryby limitowane regulaminem, zabierane z łowiska, muszą być wpisane do rejestru połowów po zakończeniu łowienia.
Ryby znajdujące się w siatce, uważa się za przeznaczone do zabrania.
Bezwzględnie nie należy "wymieniać" ich na złowione później.

3. Obowiązuje zakaz połowu ryb w porze nocnej.
Za porę nocną uważa się czas godzinę po zachodzie słońca i godzinę przed wschodem słońca.


4. Łownienie ryb dozowlone tylko z brzegu, zabrania się wywożenia przynęt oraz połowu ryb ze środków plywających.

5. Łowisko jest dostępne przez cały rok, wejście na łowisko wędkarz potwierdza wpisem w rejestr połowów.

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenia i obierania ryb na łowisku.

7. Zarząd Okręgu zastrzega sobie prawo / w uzasadnionych przypadkach / do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie sezonu połowów.

8. Prawo kontroli w zakresie przestrzegania regulaminu połowu na łowisku, mają osoby wymienione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb par. 9. SSR ma prawo kontroli różnorodnych pojemników wędkarskich.

9. Użytkownik zbiornika "Staw Częstocice" zastrzega sobie prawo, okresowego 14- dniowego wyłączenia łowiska z połowów w związku z jego zarybieniem.

10. W pozostałych nie uregulowanych Regulaminem sprawach, obowiązuje Regulamin Połowu Ryb.

ZARZĄD OKRĘGU PZW W KIELCACH