Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Historia Koła

HISTORIA POWSTANIA KOŁA OSTROWIEC - MIASTO

W dniu 15 sierpnia 1949 roku grupa wędkarzy z Ostrowca: Jerzy Frankowski, Józef Kacperkiewicz, Franciszek Chodyń i Władysław Skóra w luźnej rozmowie nad rzeką Kamienną we wsi Chmielów, zdecydowała o założeniu Koła Wędkarskiego w ramach ZSTW.

Jesienią pamiętnego roku odbyło się kolejne spotkanie grupy inicjatywnej
w sklepie rymarskim u Władysława Skóry. Grupa organizacyjne przekształciła się w nieoficjalny zarząd, a funkcję sekretarza zarządu powierzono Jerzemu Frankowskiemu. Zobowiązano go do nawiązania kontaktu z Kuratorem ZSTW
w Warszawie Ignacym Lipińskim, a także Pełnomocnikiem Kuratora ZSTW
w Kielcach Stanisławem Steczyńskim, w celu załatwienia spraw związanych
z założeniem Koła Wędkarskiego.

12 marca 1950 roku w Ostrowcu odbyło się zebranie członków założycieli,
w którym uczestniczyło 44 osoby. Wybrano zarząd koła STW.

W związku z mającym się odbyć w Warszawie zjazdem krajowym i reorganizacją Związku STW w nową organizację o nazwie Polski Związek Wędkarski, z upoważnienia Pełnomocnika Kuratora, ustalono termin następnego zebrania organizacyjnego na 27.04.1950 r.

Na zebraniu tym przekształcono Koło STW w Koło PZW w Ostrowcu, ponownie uchwalono statut, wybrano zarząd koła i podjęto uchwałę.

Koło Wędkarskie w Ostrowcu od początku swego istnienia było w trudnej sytuacji, bowiem prócz obwodu rybackiego na rzece Kamienna nie posiadało typowego akwenu wodnego, nadającego się do organizowania działalności rybacko - wędkarskiej. Koło ukierunkowało swoją działalność na turystykę wędkarską, głównie na wody wiślane.

Mimo tych niedogodności Koło ciągle się rozwijało, od 61 członków na koniec grudnia 1950 roku do 393 w roku 1959. W tym samym czasie przeprowadzono 137 wycieczki wędkarskie i 5 konkursów wędkarskich. W latach 60-tych
i 70-tych następował dalszy rozwój Koła.

Biorąc pod uwagę fakt, że co najmniej połowa członków Koła, to pracownicy Huty Ostrowiec, w dniu 23.11.1980 roku podjęto dobrowolną decyzję o podziale Koła, co zostało usankcjonowane uchwałą Zarządu Okręgu. Powstały więc dwa Koła wędkarskie:
- Koło Miejskie nr 34
- Koło Hutnicze nr 35


 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką rybą zarybiłbyś najchętniej zbiornik Częstocice?
Karp
Płoć
Karaś
Lin
Miks
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin