Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Historia Koła

HISTORIA POWSTANIA KOŁA OSTROWIEC - MIASTO

W dniu 15 sierpnia 1949 roku grupa wędkarzy z Ostrowca: Jerzy Frankowski, Józef Kacperkiewicz, Franciszek Chodyń i Władysław Skóra w luźnej rozmowie nad rzeką Kamienną we wsi Chmielów, zdecydowała o założeniu Koła Wędkarskiego w ramach ZSTW.

Jesienią pamiętnego roku odbyło się kolejne spotkanie grupy inicjatywnej
w sklepie rymarskim u Władysława Skóry. Grupa organizacyjne przekształciła się w nieoficjalny zarząd, a funkcję sekretarza zarządu powierzono Jerzemu Frankowskiemu. Zobowiązano go do nawiązania kontaktu z Kuratorem ZSTW
w Warszawie Ignacym Lipińskim, a także Pełnomocnikiem Kuratora ZSTW
w Kielcach Stanisławem Steczyńskim, w celu załatwienia spraw związanych
z założeniem Koła Wędkarskiego.

12 marca 1950 roku w Ostrowcu odbyło się zebranie członków założycieli,
w którym uczestniczyło 44 osoby. Wybrano zarząd koła STW.

W związku z mającym się odbyć w Warszawie zjazdem krajowym i reorganizacją Związku STW w nową organizację o nazwie Polski Związek Wędkarski, z upoważnienia Pełnomocnika Kuratora, ustalono termin następnego zebrania organizacyjnego na 27.04.1950 r.

Na zebraniu tym przekształcono Koło STW w Koło PZW w Ostrowcu, ponownie uchwalono statut, wybrano zarząd koła i podjęto uchwałę.

Koło Wędkarskie w Ostrowcu od początku swego istnienia było w trudnej sytuacji, bowiem prócz obwodu rybackiego na rzece Kamienna nie posiadało typowego akwenu wodnego, nadającego się do organizowania działalności rybacko - wędkarskiej. Koło ukierunkowało swoją działalność na turystykę wędkarską, głównie na wody wiślane.

Mimo tych niedogodności Koło ciągle się rozwijało, od 61 członków na koniec grudnia 1950 roku do 393 w roku 1959. W tym samym czasie przeprowadzono 137 wycieczki wędkarskie i 5 konkursów wędkarskich. W latach 60-tych
i 70-tych następował dalszy rozwój Koła.

Biorąc pod uwagę fakt, że co najmniej połowa członków Koła, to pracownicy Huty Ostrowiec, w dniu 23.11.1980 roku podjęto dobrowolną decyzję o podziale Koła, co zostało usankcjonowane uchwałą Zarządu Okręgu. Powstały więc dwa Koła wędkarskie:
- Koło Miejskie nr 34
- Koło Hutnicze nr 35